Een goede website heeft
een duidelijk doel en een welomschreven doelgroep,
een logische opbouw,
een passende en aantrekkelijke vormgeving,
helder taalgebruik,

…en is zo gebouwd dat zoekmachines er ook wat mee kunnen